Tag Archives: Antonov-225 “Mriya” AMAZING take off runway 16 at ZRH